Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid Wat is de definitie van de competentie “zorgvuldigheid”? Een definitie voor de competentie zorgvuldigheid is gerichtheid op detailinformatie, en hiermee accuraat en ook effectief omgaan. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid Wat is de definitie van de competentie “zelfstandigheid”? Een definitie voor de competentie zelfstandigheid is in staat zijn om problemen of belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen, en er snel op reageren. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde… Lees verder Zelfstandigheid

Voortgangscontrole

Voortgangscontrole Wat is de definitie van de gedragscompetentie “voortgangscontrole”? Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Visie

Visie Wat is de definitie van de gedragscompetentie “visie”? Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich een beeldvormen van de toekomst en op basis daarvan zich concentreren op hoofdlijnen en de lange termijn. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Visie

Vasthoudendheid

Vasthoudendheid Wat is de definitie van de gedragscompetentie “vasthoudendheid”? Vasthoudendheid: Bij een bepaald actieplan of opvatting blijven totdat het hoogste doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijs bereikbaar te zijn. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Trouw

Trouw Wat is de definitie van de competentie “trouw”? Een definitie voor de competentie trouw is zich houden aan gemaakte afspraken, voorwaarden en aan de gestelde doelen en resultaten. Richt zich naar de wensen van de stakeholders. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Trouw

Stressbestendigheid

Stressbestendigheid Wat is de definitie van de gedragscompetentie “stressbestendigheid bij teleurstelling”? Stressbestendigheid bij teleurstelling: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Sociabiliteit

Sociabiliteit Wat is de definitie van de competentie “sociabiliteit”? Een definitie voor de competentie sociabiliteit is zich zonder enige moeite onder andere mensen kunnen begeven. Gemakkelijk toenadering zoeken met onbekende en zich eenvoudig in gezelschap mengen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Sociabiliteit

Samenwerken

Samenwerken Wat is de definitie van de competentie “samenwerken”? Een definitie voor de competentie samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Samenwerken

Reputatie

Reputatie Wat is de definitie of betekenis van het woord “reputatie”? Wanneer we het over reputatie hebben zijn dit meestal de meest voor de hand liggende kenmerken (eigenschappen) die aan een persoon, bedrijf, organisatie, organisme of voorwerp geassocieerd worden. Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke… Lees verder Reputatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Reputatie

Probleemanalyse

Probleemanalyse Wat is de definitie van de competentie “probleemanalyse”? Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Presenteren

Presenteren Wat is de definitie van de competentie “presenteren”? Een definitie voor de competentie presenteren is jouw eigen visie, ideeën of mening helder, duidelijk, en indien nodig boeiend of enthousiast overbrengen op anderen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Presenteren

Overtuigingskracht

Overtuigingskracht Wat is de definitie van de competentie “overtuigingskracht”? Een definitie voor de competentie overtuigingskracht is het gedrag en houding dat erop gericht is om andere te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met als doel het realiseren van bepaalde plannen of ideeën. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Plannen en organiseren

Plannen en organiseren Wat is de definitie van de competentie “plannen” en “organiseren”? Een definitie voor de competentie plannen en organiseren is op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke… Lees verder Plannen en organiseren

Organisatiesensitiviteit

Organisatiesensitiviteit Wat is de definitie van de competentie “organisatiesensitiviteit”? Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Organisatieloyaliteit

Organisatieloyaliteit Wat is de definitie van de competentie “organisatieloyaliteit”? Eigen gedrag in lijn brengen met het beleid, de behoeften, de prioriteiten en de doelen van de organisatie. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Oordeelsvorming

Oordeelsvorming Wat is de definitie van de competentie “oordeelsvorming”? Een definitie voor de competentie oordeelsvorming is gegevens en handelswijzen in het kader van relevante criteria tegen elkaar afwegen en zo tot onderbouwende beoordelingen komen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Onderhandelen

Onderhandelen Wat is de definitie van de gedragscompetentie “onderhandelen”? Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het opsporen en benoemen van gemeenschappelijke doelen. op een manier die over en weer tot overeenstemming leidt. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Onderhandelen

Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn Wat is de definitie van de gedragscompetentie “omgevingsbewustzijn”? Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Mondelinge presentatie

Mondelinge presentatie Wat is de definitie van de gedragscompetentie “mondelinge presentatie”? Mondelinge presentatie: Ideeën en feiten op heldere wijze presenteren, gebruikmakend van juiste middelen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Methodisch onderzoek

Methodisch onderzoek Wat is de definitie van de competentie “methodisch onderzoek”? Een definitie voor de competentie methodisch onderzoek is in staat zijn het grondig onderzoeken en beoordelen van een specifieke situatie. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Management

Management Wat is de definitie van de “management” competentie? Een definitie voor de competentie management is het motiveren van, en het geven van voldoende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan anderen om organisatiedoelen te kunnen bereiken. Het onderzoeken van wensen en behoeften van stakeholders (klant, afnemer, gebruiker), en hiernaar handelen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde… Lees verder Management

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Management

Leervermogen

Leervermogen Wat is de definitie van de competentie “leervermogen”? Een definitie voor de competentie leervermogen is de mate waarin je in staat bent op nieuwe informatie op te nemen en deze ook in de dagelijkse praktijk toepassen. Voor dit laatste is motivatie van een groot belang. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Leervermogen

Cognitief leervermogen

Cognitief leervermogen Wat is de definitie van de competentie “cognitief leervermogen”? Een definitie voor de competentie cognitief leervermogen is de juiste conclusies kunnen trekken uit cijfermateriaal, zoals financiële en statische gegevens door ordening, analyse en patroonherkenning. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Kwaliteitsbesef

Kwaliteitsbesef Wat is de definitie van de competentie “kwaliteitsbesef”? Een definitie voor de competentie kwaliteitsbesef is zich richten op afwerking, gebruikersgemak, veiligheid en service van producten, processen of diensten. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Klantgerichtheid of klantvriendelijkheid

Klantgerichtheid of klantvriendelijkheid Wat is de definitie van de competentie “klantgerichtheid” of “klantvriendelijkheid”? Een definitie voor de competentie klantgerichtheid is het prioriteit geven aan de tevredenheid van klanten, collega’s, en aan het verlenen van service of hulp en daarnaar handelen. Het onderzoeken van wensen en behoeften van stakeholders (klant, afnemer, gebruiker), en hiernaar handelen. Prestatie-indicatoren… Lees verder Klantgerichtheid of klantvriendelijkheid

Kijken en luisteren

Kijken en luisteren Wat is de definitie van de competentie “kijken en luisteren”? Een definitie voor de competentie kijken en luisteren is in staat zijn om relevante en belangrijke informatie op te nemen door juiste interpretatie van verbalen en non-verbale signalen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Inzet

Inzet Wat is de definitie van de competentie “inzet” ? Een definitie voor de competentie inzet is het stellen van hoge eisen aan zichzelf en aan de resultaten die worden gerealiseerd. Is niet tevreden met gemiddelde prestaties. Is altijd bezig de kwaliteit te verbeteren, hoog te presteren en succes te behalen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde… Lees verder Inzet

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Inzet

Intuïtie

Intuïtie Wat is de definitie van de competentie “intuïtie”? In complexe situaties zeer snel adequaat reageren op voornamelijk onbewust aanwezige informatie. Goede intuïtie berust in feite op ervaring en training. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Intuïtie

Integriteit

Integriteit Wat is de definitie van de competentie “integriteit”? Een definitie voor de competentie integriteit is rechtschapen, eerlijk en onkreukbaar gedragen, overeenkomstig met de algemeen geldende sociale en professionele waarden en normen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Integriteit

Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen Wat is de definitie of betekenis van de competentie “inlevingsvermogen”? Met de competentie inlevingsvermogen (sensitiviteit) wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen en ook de eigen invloed hierop. Een ander woord voor inlevingsvermogen is sensitiviteit. Inlevingsvermogen is gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens… Lees verder Inlevingsvermogen

Initiatief

Initiatief Wat is de definitie van de competentie “initiatief”? Een definitie voor de competentie initiatief is problemen of belemmeringen signaleren en deze zo snel mogelijk oplossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, nieuwe situaties of problemen, en er zo snel mogelijk naar handelen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Initiatief

Individueel leidinggeven

Individueel leidinggeven Wat is de definitie van de competentie “individueel leidinggeven”? Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gevoelig

Gevoelig Wat is de definitie van de competentie “gevoelig”? Een definitie voor de competentie gevoelig is laten zien dat men zich goed bewust is van wat andere mensen in hun eigen omgeving voelen en wensen en hiermee ook zichtbaar rekening houden. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Gevoelig

Expertise

Expertise Wat is de definitie of betekenis van het woord “expertise”? Met expertise wordt vaak de uitgebreide kennis en ervaring bedoeld die iemand bezit en die hem of haar in staat stelt om problemen te analyseren en te vereenvoudigen. Ook een organisatie kan over expertise beschikken. Een andere benaming voor het woord expertise is vakbekwaamheid… Lees verder Expertise

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Expertise

Energie

Energie Wat is een definitie van de gedragscompetentie “energie”? Gedurende een lange periode in hoge mate actief zijn wanneer de functie dat vraagt. Hard werken. Uithoudingsvermogen tonen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Energie

Durf

Durf Wat is een definitie voor de competentie “durf”? Risico’s aangaan om uiteindelijk een herkenbaar voordeel te behalen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Durf

Doelgerichtheid

Doelgerichtheid Wat is de definitie van de competentie “doelgerichtheid”? Een definitie voor de competentie doelgerichtheid is zich ondanks problemen, tegenslagen, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het gestelde doel. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Discipline

Discipline Wat is de definitie van de competentie “discipline”? Een definitie voor de competentie discipline is zich gedragen volgens gevestigde regels, gedragscodes, procedures en voorschriften, ook bij tegenslag of teleurstelling. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Discipline

Delegeren

Delegeren Wat is de definitie van de competentie “delegeren”? Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Delegeren

Creativiteit

Creativiteit Wat is de definitie van de competentie “creativiteit”? Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Creativiteit

Communicatie

Communicatie Wat is de definitie van de competentie “communicatie”? Een definitie voor de competentie communicatie is feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van heldere en correcte taal, gebaren en non-verbale communicatie. Bij goede communicatie ben je in staat om de het onderwerp af te stemmen op de toehoorder. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde… Lees verder Communicatie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Communicatie

Coachen

Coachen Wat is de definitie van de competentie “coachen”? Medewerkers tot (top)prestaties brengen door stelselmatig terug te koppelen, samen met hen oorzaken van successen en falen na te gaan, mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken en verder aanwijzingen te geven en oefeningen aan te bieden. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Coachen

Besluitvaardigheid

Besluitvaardigheid Wat is de definitie van de competentie “besluitvaardigheid”? Beslissingen nemen, hetgeen zich uit in het op het juiste moment ondernemen van acties of het uitspreken van oordelen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Autonomie

Autonomie Wat is de definitie van de competentie “autonomie”? Een definitie voor de competentie autonomie is zich onafhankelijk gedragen; zelfstandig beslissingen durven nemen en handelingen verrichten. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Autonomie

Accuratesse

Accuratesse Wat is de definitie van de competentie “accuratesse”? Een definitie voor de competentie accuratesse is: gericht op detailinformatie, en hiermee accuraat en effectief mee omgaan. Bewaking van de voortgang van gemaakte afspraken en zaken kunnen oppikken waar anderen overheen kijken. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Accuratesse

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen kan zowel een talent als een competentie zijn. Sommige mensen hebben van nature een hoog aanpassingsvermogen en zijn in staat om snel te reageren op veranderingen en nieuwe omstandigheden. Anderen kunnen hun aanpassingsvermogen ontwikkelen door middel van opleiding en ervaring, en zullen dan competent zijn in aanpassingsvermogen. Wat is een beknopte definitie van het… Lees verder Aanpassingsvermogen