Voortgangscontrole

Voortgangscontrole

Wat is de definitie van de gedragscompetentie “voortgangscontrole”?

Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Zoekt of schept orde en regelmaat in het werk en processen;
 • Controleert voortgang en resultaten van een werkproces of een project;
 • Neemt actie wanneer procesinformatie achterwege blijft;
 • Vraagt om terugmelding of rapportage, maakt vervolgafspraken;
 • Maakt afspraken over meetmomenten en voert de geplande metingen uit.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Duidelijk;
 • Nuchter;
 • Zorgvuldig.
 • Behulpzaam;
 • Betrouwbaar;
 • Toegewijd;
 • Vastberaden;

Gerelateerde vaardigheden:

 • Accuratesse;
 • Analytisch vermogen;
 • Gevoel voor cijfers;
 • Voorstellingsvermogen;
 • Diplomatie;
 • Punctualiteit;
 • Samenwerkingsvermogen