Algemene voorwaarden

Versie 1.0 – 10-november-2023

Algemene Voorwaarden Adviesbureau Levenskunst – Ontvang Waardevol Advies

1. Kosteloos Advies op Maat voor Organisaties

1.1 Aanvraagprocedure:

Organisaties kunnen kosteloos advies op maat aanvragen door een concrete vraag te formuleren.

Adviesbureau Levenskunst behoudt zich het recht voor om aanvragen te beoordelen en te accepteren op basis van haar expertise.

1.2 Adviesverstrekking:

Bij acceptatie ontvangt de organisatie een volledig digitaal antwoord inclusief een gedetailleerd actieplan.

Het advies is kosteloos en onafhankelijk, met als doel directe toepasbaarheid voor de organisatie.

1.3 Win-Winsituatie:

Door gebruik te maken van ons kosteloos advies draagt de organisatie bij aan de uitbreiding van ons netwerk.

Toekomstige mogelijkheden voor betaald advies kunnen voortkomen uit de initiële kosteloze samenwerking.

2. Online Consultaties (Betaald)

2.1 Tarieven en Betaling:

Online consultaties worden aangeboden tegen een tarief van €85 per uur, exclusief btw.

Betaling dient voorafgaand aan de consultatie te geschieden.

2.2 Afspraken:

Consultaties worden gepland op basis van beschikbaarheid van Adviesbureau Levenskunst en de klant.

Annuleringen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden gemeld; anders kan het volledige tarief in rekening worden gebracht.

2.3 Advies op Maat:

Tijdens online consultaties wordt waardevol advies verstrekt op basis van de specifieke behoeften van de klant.

Adviesbureau Levenskunst streeft naar een interactieve en informatieve sessie, gericht op het bieden van concrete oplossingen.

3. Algemeen

3.1 Vertrouwelijkheid:

Alle verstrekte informatie tijdens advies op maat en online consultaties wordt vertrouwelijk behandeld.

3.2 Aansprakelijkheid:

Adviesbureau Levenskunst is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die de klant neemt op basis van het ontvangen advies.

3.3 Wijzigingen:

Adviesbureau Levenskunst behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Klanten worden op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.

Door gebruik te maken van de diensten van Adviesbureau Levenskunst stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

4. Klachtenprocedure

4.1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

4.2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.