Voortgangscontrole

Voortgangscontrole Wat is de definitie van de gedragscompetentie “voortgangscontrole”? Opstellen en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden: