Disclaimer

Adviesbureau Levenskunst, eigenaar van de website detalentengids.nl, streeft naar een correct en volledig werkende online dienstverlening. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud in deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Adviesbureau Levenskunst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de website of in de dienstverlening. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website of dienstverlening.

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van adviesbureau Levenskunst. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van adviesbureau Levenskunst.

De bezoekers van de website zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Adviesbureau Levenskunst behoudt zich het recht voor om de informatie op de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

Door gebruik te maken van deze website en dienstverlening gaat u akkoord met deze disclaimer.