Delegeren

Delegeren Wat is de definitie van de competentie “delegeren”? Eigen taken, beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden:

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Delegeren