Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn Wat is de definitie van de gedragscompetentie “omgevingsbewustzijn”? Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden: