Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

Wat is de definitie van de gedragscompetentie “omgevingsbewustzijn”?

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of de organisatie.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Heeft brede interesse, heeft van veel zaken kennis;
 • Weet wat de belangrijkste ontwikkelingen zullen worden in het functiegebied;
 • Heeft oog voor ontwikkelingen in verwante of ondersteunende werkgebieden;
 • Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen van de stakeholders;
 • Heeft oog voor cultuurverschillen en weet daar goed mee om te gaan.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Consequent;
 • Zelfverzekerd;
 • Oprecht.
 • Diplomatiek;
 • Geïnformeerd;
 • Inspirerend;
 • Sociaal;
 • Bedachtzaam;
 • Geduldig;
 • Nuchter.

Gerelateerde vaardigheden:

 • Praktische instelling;
 • Wendbaarheid.
 • Positieve instelling;
 • Zelfvertrouwen.