Probleemanalyse

Probleemanalyse Wat is de definitie van de competentie “probleemanalyse”? Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens. Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden: Gerelateerde persoonlijke eigenschappen: Gerelateerde vaardigheden: