Probleemanalyse

Probleemanalyse

Wat is de definitie van de competentie “probleemanalyse”?

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake doende gegevens.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Benut actief de voor het functioneren noodzakelijke informatiebronnen;
 • Legt verbanden tussen verschillende informaties uit allerlei bronnen over relevante situaties, uitdagingen en problemen;
 • Gebruikt verschillende manieren om ingewikkelde problemen aan te pakken en relevante informatie te verkrijgen;
 • Maakt onderscheid tussen informatie over de feiten en meningen of interpretaties;
 • Analyseert processen waardoor problemen ontstaan;
 • Maakt duidelijk en toepasselijk onderscheid tussen hoofdzaken en bijzaken;
 • Maakt verschil tussen symptomen en oorzaken duidelijk.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Duidelijk;
 • Evenwichtig;
 • Zorgvuldig.
 • Toegewijd;
 • Consequent;
 • Doelgericht;
 • Gedisciplineerd;

Gerelateerde vaardigheden:

 • Accuratesse;
 • Analytisch vermogen;
 • Gevoel voor cijfers;
 • Voorstellingsvermogen;
 • Punctualiteit