Reputatie

Reputatie

Wat is de definitie of betekenis van het woord “reputatie”?

Wanneer we het over reputatie hebben zijn dit meestal de meest voor de hand liggende kenmerken (eigenschappen) die aan een persoon, bedrijf, organisatie, organisme of voorwerp geassocieerd worden.

Voor het bepalen van de reputatie is perceptie een belangrijk onderdeel. Het bepalen of een specifieke eigenschap positief dan wel negatief is, heeft alles te maken met de ervaringen, opvattingen en sociale omgeving van de waarnemer.

Een ander woord voor het begrip reputatie is imago, bekendheid, eer, goede naam of image.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Weet precies hoe hij of zij zicht dien te gedragen;
 • Is zich bewust van zijn of haar aanwezigheid;
 • Profileert zich als deskundige.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Betrouwbaar;
 • Eerlijk;
 • Objectief;
 • Positief;
 • Sympathiek.

Gerelateerde vaardigheden:

 • Diplomatie;
 • Natuurlijk overwicht;
 • Persoonlijke uitstraling;
 • Reactievermogen;
 • Wendbaarheid.
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Reputatie