Zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Wat is de definitie van de competentie “zelfstandigheid”?

Een definitie voor de competentie zelfstandigheid is in staat zijn om problemen of belemmeringen te signaleren en deze zo snel mogelijk op te lossen. Alert zijn op en anticiperen op kansen, mogelijkheden of problemen, en er snel op reageren.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Zoekt zelf naar oplossingen;
 • Controleert eigen werk uitvoering;
 • Maakt weinig tot geen fouten;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Doelgericht;
 • Doorzetter;
 • Initiatiefrijk;
 • Krachtig;
 • Praktisch.

Gerelateerde vaardigheden:

 • Positieve instelling;
 • Voorstellingsvermogen;
 • Diplomatie;
 • Punctualiteit;
 • Samenwerkingsvermogen.