Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen kan zowel een talent als een competentie zijn. Sommige mensen hebben van nature een hoog aanpassingsvermogen en zijn in staat om snel te reageren op veranderingen en nieuwe omstandigheden. Anderen kunnen hun aanpassingsvermogen ontwikkelen door middel van opleiding en ervaring, en zullen dan competent zijn in aanpassingsvermogen.

Wat is een beknopte definitie van het talent of competentie ‘aanpassingsvermogen’?

Aanpassingsvermogen is het vermogen om te reageren op veranderingen en nieuwe omstandigheden door flexibel te zijn en snel te leren en begrijpen wat nodig is om succesvol te zijn.

Wat is een uitgebreide definitie van de competentie ‘aanpassingsvermogen’?

Aanpassingsvermogen is het vermogen om zich te conformeren aan nieuwe omstandigheden of eisen, en om op een efficiënte manier te reageren op veranderingen. Het omvat de flexibiliteit om te wisselen tussen verschillende omgevingen, werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden en gedragingen van anderen en het vermogen om snel te leren en te begrijpen wat nodig is om succesvol te zijn in nieuwe situaties. Aanpassingsvermogen is een belangrijke competentie om te hebben in een wereld die steeds sneller verandert en waarin mensen steeds vaker worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Blijft goed functioneren wanneer situatie onverwachts wijzigt;
 • Bedenkt nieuwe manieren om activiteiten en processen uit te voeren;
 • Gaat problemen en uitdagingen niet aan uit de weg maar zoekt naar oplossingen;
 • Bedenkt creatieve manieren op bestaande processen en manieren van werken te verbeteren.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

Er zijn verschillende persoonlijke eigenschappen die horen bij de competentie aanpassingsvermogen:

 • Open-mindedness: een open houding hebben en bereid zijn om nieuwe ideeën en perspectieven te overwegen.
 • Proactief zijn: het initiatief nemen en actief zoeken naar oplossingen voor problemen of uitdagingen.
 • Zelfvertrouwen: het vertrouwen hebben in je eigen vaardigheden en vermogens om te reageren op veranderingen en nieuwe situaties.
 • Zelfbeheersing: het vermogen om je emoties en reacties onder controle te houden en professioneel te blijven in moeilijke omstandigheden.
 • Adaptiviteit: het vermogen om je aan te passen aan nieuwe omstandigheden en veranderingen.
 • Doorzettingsvermogen: het vermogen om vol te houden en te blijven werken aan oplossingen voor problemen, zelfs als dit moeilijk is.

Gerelateerde vaardigheden:

Er zijn verschillende vaardigheden die horen bij de competentie aanpassingsvermogen:

 • Flexibiliteit: het vermogen om snel te reageren op veranderingen en om te wisselen tussen verschillende taken of omgevingen.
 • Probleemoplossend vermogen: het vermogen om creatief te denken en snel oplossingen te bedenken voor problemen of uitdagingen.
 • Stressbestendigheid: het vermogen om rustig te blijven en efficiënt te werken onder druk of in moeilijke omstandigheden.
 • Leervermogen: het vermogen om snel nieuwe informatie te verwerken en te begrijpen wat nodig is om succesvol te zijn in nieuwe situaties.
 • Samenwerking: het vermogen om goed te werken in een team en om te communiceren met anderen om samen te werken aan oplossingen voor problemen.
 • Communicatievaardigheden: het vermogen om duidelijk te spreken en te luisteren en om effectief te communiceren met anderen in verschillende situaties.