Plannen en organiseren

Plannen en organiseren

Wat is de definitie van de competentie “plannen” en “organiseren”?

Een definitie voor de competentie plannen en organiseren is op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde tijd, acties, middelen en mensen inplannen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de gestelde doelen te bereiken.

Prestatie-indicatoren & praktijkvoorbeelden:

 • Werkt gestructureerd en in juiste volgorde en tijd;
 • Gebruikt tijd en middelen effectief;
 • Kan eenvoudig improviseren en alternatieven bedenken;
 • Maakt gebruik van beschikbare resources, middelen en kennis;
 • Kan goed inspelen op last-minute wijzigingen.

Gerelateerde persoonlijke eigenschappen:

 • Doelgericht;
 • Flexibel;
 • Initiatiefrijk;
 • Ordelijk;
 • Praktisch;
 • Veelzijdig;
 • Zelfstandig.

Gerelateerde vaardigheden:

 • Besluitvaardigheid;
 • Enthousiasme;
 • Initiatief;
 • Leidinggevende capaciteiten;
 • Managementvaardigheden;
 • Persoonlijke uitstraling.