Visie

De juiste dingen met plezier doen!

Voor mij betekent ‘de juiste dingen met plezier en aandacht doen’ dat iemand zich bezighoudt met activiteiten die voor hen belangrijk en bevredigend zijn, en dat ze deze activiteiten doen met een positieve instelling en met de nodige aandacht en concentratie.

Het betekent dat iemand zich bezighoudt met activiteiten die bijdragen aan hun persoonlijke groei en welzijn, en dat ze deze activiteiten doen met enthousiasme en motivatie. Het betekent ook dat iemand de nodige tijd en aandacht besteedt aan de activiteiten die ze doen, om ervoor te zorgen dat ze deze op een goede manier kunnen uitvoeren.

Doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, en dit doen met aandacht en concentratie, kan helpen om een gevoel van voldoening en bevrediging te ervaren en om te presteren op je beste niveau. Het kan ook helpen om stress te verminderen en om een algemeen gevoel van welbevinden te verhogen. Het is belangrijk om te onthouden dat het doen van de juiste dingen met plezier en aandacht ook betekent dat iemand zich houdt aan hun verantwoordelijkheden en verplichtingen, en dat ze deze op een professionele en bevredigende manier uitvoeren.

Omdat ik van mening ben dat iedereen de kans moet krijgen om de juiste dingen met plezier te doen heb ik het trainingsprogramma ‘Pen, Papier, Plakband & De Schatkist van Beweging’ ontwikkeld.

In beweging zetten is iets wat je bewust en onbewust doet en daarom is het programma opgebouwd rondom een eenvoudige maar zeer krachtige methode die bestaat uit drie elementen:

  • Pen (of potlood)
  • Papier
  • Plakband

Dit is het uitgangspunt om jezelf in beweging te zetten zodat je zowel bewust en onbewust aan de slag gaat om ‘de juiste dingen met plezier te doen’.

Opbouw modules ‘Pen, Papier, Plakband & De Schatkist van Beweging’

Alle modules van de training zijn zo ingericht dat ze voldoen aan de volgende uitgangspunten:

Verantwoordelijkheden