MKB Financieel Performance Dashboard

Aandacht is het startpunt voor verandering: Welkom bij het MKB Financieel Performance Dashboard

In de dynamische wereld van het midden- en kleinbedrijf (MKB) is aandacht vaak het katalysator voor verandering. Het is dan ook met genoegen dat we u verwelkomen bij het MKB Financieel Performance Dashboard, een innovatieve Excel-tool die speciaal is ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij het beheer van hun financiële prestaties. Zoals het gezegde luidt, “Van overzicht naar inzicht,” dit dashboard streeft ernaar ondernemers te voorzien van de instrumenten om niet alleen te overzien maar vooral inzicht te verkrijgen in hun financiële gezondheid.

Introductie Excel-bestand “MKB Financieel Performance Dashboard”

Dit veelzijdige Excel-bestand, genaamd “MKB Financieel Performance Dashboard,” fungeert als een allesomvattende gids voor ondernemers. Met een focus op het effectief monitoren en beheren van financiën, biedt het dashboard een scala aan specifieke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze geselecteerde KPI’s zijn ontworpen om ondernemers te helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen, essentieel voor het succes en de groei van hun MKB-bedrijven.

Van overzicht naar inzicht: Het doel van het MKB Financieel Performance Dashboard

Het uiteindelijke doel van het MKB Financieel Performance Dashboard is om ondernemers te begeleiden en te motiveren bij het implementeren van een financieel performance management dashboard. In een tijdperk waarin meten niet slechts een kwestie van resultaten is, maar vooral van evaluatie en discussie, brengt dit dashboard waarde door de kracht van meten te benadrukken. Het gaat niet alleen om het vaststellen van de prestatie-indicatoren, maar vooral om het begrijpen en bespreken van de resultaten.

Eenvoud en toepasbaarheid: Financiële KPI Database

Waar veel oplossingen gebruikmaken van gespecialiseerde software, geloven wij in eenvoud en toepasbaarheid. Het MKB Financieel Performance Dashboard is ontworpen met het idee dat professioneel prestatiedashboard implementeren mogelijk is met standaard desktopapplicaties.

Overzicht van werkbladen en functionaliteiten

 1. KPI Dashboard Maand: Maandelijks overzicht van cruciale KPI’s voor de financiële gezondheid.
 2. Invoer KVG: Gedetailleerd inzicht in kosten, variabele uitgaven en grondstoffen.
 3. Invoer Indirecte Kosten: Vastleggen van kosten die niet direct toewijsbaar zijn aan specifieke producten of diensten.
 4. Invoer Winstmarges: Identificeren van winstgevendheid op product-, dienst- en totaalniveau.
 5. Invoer Liquiditeitsratio’s: Beheren van liquiditeitspositie met current ratio en quick ratio.
 6. Invoer Dagen Debiteuren: Inzicht in debiteurenbeheer en cashflow-impact.
 7. Invoer Dagen Voorraad: Optimaliseren van voorraadniveaus voor cashflow.
 8. Invoer Schulden: Overzicht van kortlopende en langlopende verplichtingen.
 9. Invoer ROI: Evaluatie van investeringseffectiviteit.
 10. Kasstromen: Gedetailleerde analyse van inkomsten en uitgaven.
 11. Definities: Verklaringen en definities voor consistentie in financiële gegevens.

Direct aan de slag met basiskennis Excel

Dit dashboard is toegankelijk voor ondernemers met basiskennis van Excel. Met diverse tips voor effectief gebruik, waaronder het werken vanuit een kopie van het originele bestand, worden gebruikers aangemoedigd om regelmatig gegevens in te voeren en trends te analyseren. Het doel is niet alleen grip te krijgen op financiële aspecten, maar ook weloverwogen beslissingen te nemen voor duurzame groei. Het MKB Financieel Performance Dashboard is een krachtige tool om uw MKB-bedrijf naar nieuwe hoogten te brengen. Ontdek de voordelen van gestroomlijnd financieel management en maak gebruik van de mogelijkheden die dit dashboard biedt voor succes en welvaart.