Praktijkvoorbeeld toepassen achteruit meten van doelen om beter te leren netwerken

Een praktijkvoorbeeld van het toepassen van het achteruit meten van doelen bij het doel om beter te leren netwerken kan er als volgt uitzien:

Einddoel: Binnen 6 maanden tijd een netwerk van 20 relevante contacten opbouwen.

Stap 1: Bepaal de tijdspanne voor het bereiken van het doel. Bijvoorbeeld, 6 maanden.

Stap 2: Stel een tussendoel vast voor de helft van de tijd, bijvoorbeeld 3 maanden. Het tussendoel zou kunnen zijn om 10 relevante contacten op te bouwen.

Stap 3: Identificeer de stappen die nodig zijn om het tussendoel te bereiken. Bijvoorbeeld:

  • Bepaal je doelgroep en zoek naar evenementen of bijeenkomsten waar jouw doelgroep aanwezig is.
  • Maak een planning van evenementen en bijeenkomsten die je wilt bezoeken en zorg dat je op tijd aanwezig bent.
  • Bereid een ‘elevator pitch’ voor om jezelf kort en krachtig te kunnen voorstellen aan nieuwe mensen.
  • Stel open vragen en luister actief om meer te weten te komen over de ander en eventuele aanknopingspunten te vinden.
  • Volg-up met de contacten die je hebt ontmoet en onderhoud regelmatig contact.

Stap 4: Werk terug vanaf het tussendoel naar het heden en identificeer de acties die nodig zijn om dat tussendoel te bereiken. Bijvoorbeeld:

  • Week 1-2: Identificeer de evenementen of bijeenkomsten waar je jouw doelgroep kunt ontmoeten en plan deze in je agenda.
  • Week 3-4: Bereid je ‘elevator pitch’ voor en oefen deze enkele keren.
  • Week 5-6: Bezoek de geplande evenementen en bijeenkomsten, stel jezelf voor en verzamel informatie over de aanwezigen.
  • Week 7-8: Maak een overzicht van de contacten die je hebt ontmoet en plan vervolgacties om het contact te onderhouden.
  • Week 9-10: Breng de vervolgacties in de praktijk, bijvoorbeeld door een persoonlijke mail te sturen of een uitnodiging te versturen.

Op deze manier kun je stapsgewijs werken aan het behalen van je einddoel om een netwerk van 20 relevante contacten op te bouwen. Het achteruit meten van doelen stelt je in staat om je te concentreren op de specifieke acties die nodig zijn om je doel te bereiken en om eventuele obstakels en uitdagingen die je onderweg tegenkomt te identificeren.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blogs