“Meester van je Gedachten: Het Dansen tussen Bewust en Onbewust Denken”

Bewust versus onbewust

Er zijn talloze activiteiten die we dagelijks ondernemen, zowel bewust als onbewust. Bewuste activiteiten zijn doelgerichte handelingen waar we over nadenken, zoals het lezen van een boek of het opstellen van een to-do lijst. Aan de andere kant zijn onbewuste activiteiten handelingen die we automatisch uitvoeren, zoals ademen of knipperen met onze ogen.

Sommige handelingen vallen in een grijs gebied, waarbij ze oorspronkelijk bewuste aandacht vereisen om te leren, maar eenmaal onder de knie worden ze grotendeels onbewust uitgevoerd. Denk hierbij aan lopen of praten.

Andere handelingen vereisen volledige bewuste betrokkenheid, zoals besluitvorming of probleemoplossing. Hierbij richten we onze aandacht specifiek op de taak of het probleem, waarbij we verschillende opties en mogelijke oplossingen overwegen.

In ons dagelijks leven combineren we bewuste en onbewuste activiteiten. Het is cruciaal om ons bewust te zijn van beide typen handelingen en te leren hoe we ze effectief kunnen uitvoeren. De termen ‘bewust’ en ‘onbewust’ worden vaak gebruikt om ons denken en handelen te beschrijven. Bewustzijn verwijst naar onze staat van alertheid en het vermogen om onze omgeving te begrijpen en erop te reageren, inclusief bewust denken waarmee we weloverwogen beslissingen nemen en ons bewust zijn van onze gevoelens en gedachten.

Aan de andere kant hebben we het onbewuste, waarbij processen plaatsvinden zonder ons bewustzijn. Dit omvat niet alleen automatische lichaamsfuncties zoals ademen en hartslag, maar ook onbewuste gedachten en emoties die ons gedrag beïnvloeden zonder dat we ons daarvan bewust zijn.

Een voorbeeld van bewust denken is wanneer we beslissen om naar de sportschool te gaan. We overwegen de voordelen van sporten en wegen deze af tegen mogelijke nadelen, zoals tijdsgebrek of vermoeidheid, om vervolgens een weloverwogen beslissing te nemen.

Een voorbeeld van onbewust denken kan zijn wanneer we ons onbewust aangetrokken voelen tot iemand, zonder te begrijpen waarom. We ervaren een bepaald gevoel of emotie zonder bewust te zijn van de oorsprong.

Het begrijpen van bewust en onbewust denken biedt inzicht in onze gedachten, emoties en gedragingen. Bewustwording van onze onbewuste processen stelt ons in staat deze beter te begrijpen en beheersen, wat leidt tot meer controle over ons leven.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blogs