Verband tussen competentie en vaardigheid: Een diepgaande kijk

Wat is een competentie?

Competentie, in het kader van professionele prestaties, is een samensmelting van kennis, vaardigheden, en attitudes die nodig zijn om succesvol te zijn in een specifieke rol of functie. Onder deze paraplu van competenties vallen vaardigheden, die de specifieke handelingen omvatten die iemand kan uitvoeren om de vereiste taken te vervullen.

Vaardigheden vormen dus een integraal onderdeel van een bredere competentie en kunnen worden aangeleerd en ontwikkeld door training en ervaring. Competenties, daarentegen, zijn holistischer en omvatten ook de benodigde kennis en attitudes om de vaardigheden effectief toe te passen.

Laten we dit begrip verder verkennen aan de hand van inspirerende voorbeelden:

1. Richard Branson

 • Competentie: Ondernemerschap
 • Vaardigheid: Out-of-the-box denken en nieuwe zakelijke kansen ontdekken

2. Michelle Obama

 • Competentie: Leiderschap
 • Vaardigheid: Inspireren en motiveren

3. Elon Musk

 • Competentie: Innovatie
 • Vaardigheid: Visie vertalen naar tastbare producten

4. Oprah Winfrey

 • Competentie: Communicatie
 • Vaardigheid: Luisteren en de juiste vragen stellen

5. Tim Cook

 • Competentie: Strategisch Management
 • Vaardigheid: Processen stroomlijnen en efficiëntie vergroten

Deze voorbeelden benadrukken de nauwe verbinding tussen vaardigheden en competenties. Vaardigheden vormen een cruciaal onderdeel van competenties, en het ontwikkelen van deze vaardigheden is een essentiële stap in het opbouwen van competenties en het succesvol uitvoeren van taken binnen een specifieke rol of functie. Het is belangrijk om te begrijpen dat een competentie een breder begrip is dan een vaardigheid, maar dat vaardigheden toch een essentieel element zijn binnen de context van competenties.

Fabels en Feiten over Competenties en Vaardigheden

Het begrijpen van de nuances tussen competenties en vaardigheden, evenals het doorbreken van mythes eromheen, is essentieel voor een effectief gebruik en ontwikkeling van beide in professionele en persoonlijke contexten.

 • Fabel: Competenties en vaardigheden zijn synoniemen.
 • Feit: Hoewel beide begrippen nauw verwant zijn, zijn ze niet synoniem. Competenties omvatten kennis, vaardigheden, en attitudes, terwijl vaardigheden specifieke acties zijn die iemand kan uitvoeren.
 • Fabel: Competenties zijn aangeboren en kunnen niet worden ontwikkeld.
 • Feit: Competenties kunnen zeker worden ontwikkeld door middel van training, ervaring en zelfreflectie. Hoewel sommige mensen bepaalde aanleg hebben, is het mogelijk om competenties te verbeteren en uit te breiden.
 • Fabel: Vaardigheden zijn permanent en veranderen niet.
 • Feit: Vaardigheden zijn dynamisch en kunnen worden aangepast en aangeleerd. Nieuwe technologieën en veranderende werkcontexten kunnen leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en het herzien van bestaande.
 • Fabel: Competenties zijn alleen relevant op de werkplek.
 • Feit: Competenties, inclusief vaardigheden, zijn niet beperkt tot de werkplek. Ze zijn waardevol in verschillende aspecten van het leven, zoals persoonlijke ontwikkeling, relaties, en maatschappelijke betrokkenheid.
 • Fabel: Het hebben van veel competenties leidt tot succes.
 • Feit: Succes hangt niet alleen af van het aantal competenties, maar ook van hoe effectief ze worden toegepast. Het identificeren en versterken van de juiste competenties voor een specifieke context is essentieel.
 • Fabel: Competenties en vaardigheden zijn statisch.
 • Feit: Zowel competenties als vaardigheden kunnen worden verbeterd en aangepast. Door middel van voortdurende leerprocessen en aanpassingen aan veranderende omstandigheden kunnen ze evolueren.
 • Fabel: Competenties zijn alleen belangrijk voor leidinggevenden.
 • Feit: Competenties en vaardigheden zijn relevant op alle niveaus en in verschillende functies. Ze dragen bij aan individueel en organisatorisch succes, ongeacht het hiërarchische niveau.

Ben je op zoek naar antwoorden? Laat ons je gids zijn!

Heb je vragen over dit artikel of heb je een andere vraag waarbij wij je van dienst kunnen zijn? Aarzel niet en laat direct even iets van je horen via onze contactpagina. Laten we samenwerken om verfrissende nieuwe inzichten te ontdekken. Neem nu contact op en ontdek hoe we jou verder kunnen helpen!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Blogs